SC Formula Granule 200g

TitleImageQuantity
SC An Zhong San 安中散 200g formula granule
SC Ba Wei Dai Xia Fang 八味帶下方 200g formula granule
SC Ba Wei Di Huang Wan 八味地黃丸 200g formula granule
SC Ba Xian Tang 八仙湯 200g formula granule
SC Ba Zhen Tang 八珍湯 200g formula granule
SC Ba Zheng San 八正散 200g formula granule
SC Bai He Gu Jin Tang 百合固金湯 200g formula granule
SC Bai Hu Jia Ren Sheng Tang 白虎加人參湯 200g formula granule
SC Bai Hu Tang 白虎湯 200g formula granule
SC Bai Tou Weng 白頭翁湯 200g formula granule
SC Ban Xia Hou Pu Tang 半夏厚朴湯 200g formula granule
SC Ban Xia Tian Ma Bai Zhu Tang 半夏天麻白朮湯 200g formula granule
SC Ban Xia Xie Xin Tang 半夏瀉心湯 200g formula granule
SC Bao An Sheng 保安腎 200g formula granule
SC Bao Can Wu Yu Fang 保產無憂方 200g formula granule
SC Bao He Wan 保和丸 200g formula granule
SC Bao Yuan Chai Hu Qing Gan San 保元柴胡清肝散 200g formula granule
SC Bi Liao 鼻療 200g formula granule
SC Bu Yang Huan Wu Tang 補陽還五湯 200g formula granule
SC Bu Zhong Yi Qi Tang 補中益氣湯 200g formula granule
SC Cang Er Zi San 蒼耳散 200g formula granule
SC Chai Ge Jie Ji Tang 柴葛解肌湯 200g formula granule
SC Chai Hu Gui Zhi Gan Jiang Tang 柴胡桂枝乾薑湯 200g formula granule
SC Chai Hu Gui Zhi Tang 柴胡桂枝湯 200g formula granule
SC Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang 柴胡加龍骨牡蠣湯 200g formula granule
SC Chai Hu Qing Gan Tang 柴胡清肝湯 200g formula granule
SC Chai Hu Shu Gan Tang 柴胡疏肝湯 200g formula granule
SC Chai Xian Tang 柴陷湯 200g formula granule
SC Chuan Xiong Cha Tiao San 川芎茶調散 200g formula granule
SC Da Chai Hu Tang 大柴胡湯 200g formula granule
SC Da Cheng Qi Tang 大承氣湯 200g formula granule
SC Da Huang Mu Dan Pi Tang 大黃牡丹皮湯 200g formula granule
SC Da Jian Zhong Tang 大建中湯 200g formula granule
SC Da Qin Jiao Tang 大秦艽湯 200g formula granule
SC Da Qing Long Tang 大青龍湯 200g formula granule
SC Dai Zhe Xuan Fu Tang 代赭旋覆湯 200g formula granule
SC Dang Gui Liu Huang Tang 當歸六黃湯 200g formula granule
SC Dang Gui Long Hui Wan 當歸龍薈丸 200g formula granule
SC Dang Gui Nian Tong Tang 當歸拈痛湯 200g formula granule
SC Dang Gui Shao Yao San 當歸芍藥散 200g formula granule
SC Dang Gui Si Ni Tang 當歸四逆湯 200g formula granule
SC Dang Gui Yin Zi 當歸飲子 200g formula granule
SC Dao Chi San 導赤散 200g formula granule
SC Dao Shui Fu Ling Tang 導水茯苓湯 200g formula granule
SC Di Dang Tang 抵當湯 200g formula granule
SC Ding Chuan Tang 定喘湯 200g formula granule
SC Ding Zhi Wan 定志丸 200g formula granule
SC Du Huo Ji Sheng Tang 獨活寄生湯 200g formula granule
SC Dun Sou Tang 頓嗽湯 200g formula granule
SC Er Chen Tang 二陳湯 200g formula granule
SC Er Ke Xing Su San 兒科杏蘇散 200g formula granule
SC Er Zhu Tang 二朮湯 200g formula granule
SC Fang Feng Tong Sheng San 防風通聖散 200g formula granule
SC Fang Ji Huang Qi Tang 防己黃耆湯 200g formula granule
SC Fen Xiao Tang 分消湯 200g formula granule
SC Fu Tu Dan 茯菟丹 200g formula granule
SC Fu Yuan Huo Xue Tang 復元活血湯 200g formula granule
SC Fu Zi Li Zhong Tang 附子理中湯 200g formula granule
SC Gan Mai Da Zao Tang 甘麥大棗湯 200g formula granule
SC Gan Ru Xiao Du Dan 甘露消毒丹 200g formula granule
SC Gan Ru Yin 甘露飲 200g formula granule
SC Ge Gen Huang Lian Huang Qin Ta 葛根黃連黃芩湯 200g formula granule
SC Ge Gen Tang 葛根湯 200g formula granule
SC Ge Hua Jie Cheng Tang 葛花解酲湯 200g formula granule
SC Ge Xia Zhu Yu Tang 膈下逐瘀湯 200g formula granule
SC Gou Teng San 鉤藤散 200g formula granule
SC Gui Pi Tang 歸脾湯 200g formula granule
SC Gui Qi Jian Zhong Tang 歸耆建中湯 200g formula granule
SC Gui Zhi Fu Ling Wan 桂枝茯苓丸 200g formula granule
SC Gui Zhi Jia Long Gu Mu Li Tang 桂枝加龍骨牡蠣湯 200g formula granule
SC Gui Zhi Jia Shao Yao Tang 桂枝加芍藥湯 200g formula granule
SC Gui Zhi Jia Shao Yao Zhi Mu Tang 桂枝芍藥知母湯 200g formula granule
SC Gui Zhi Jia Zhu Fu Tang 桂枝加朮附湯 200g formula granule
SC Gui Zhi Tang 桂枝湯 200g formula granule
SC Guo Qi Yin 過期飲 200g formula granule
SC Hou Pu Wen Zhong Tang 厚朴溫中湯 200g formula granule
SC Hua Gai San 華蓋散 200g formula granule
SC Huai Hua San 槐花散 200g formula granule
SC Huan Shao Dan 還少丹 200g formula granule
SC Huang Lian Jie Du Tang 黃連解毒湯 200g formula granule
SC Huang Lian Shang Qing Wan 黃連上清丸 200g formula granule
SC Huang Lian Tang 黃連湯 200g formula granule
SC Huang Qi Jian Zhong Tang 黃耆建中湯 200g formula granule
SC Huang Qi Wu Wu Tang 黃耆五物湯 200g formula granule
SC Huang Qin Tang 黃芩湯 200g formula granule
SC Huo Xiang Zheng Qi San 藿香正氣散 200g formula granule
SC Ji Sheng Shen Qi Wan 濟生腎氣丸 200g formula granule
SC Jia Wei Ping Wei San 加味平胃散 200g formula granule
SC Jia Wei Xiao Yao San 加味逍遙散 200g formula granule
SC Jie Geng Tang 桔梗湯 200g formula granule
SC Jin Fei Cao San 金沸草散 200g formula granule
SC Jin Kui Dang Gui San 當歸散 200g formula granule
SC Jin Shui Liu Jun Jian 金水六君煎 200g formula granule
SC Jin Suo Gu Jin Wan 金鎖固精丸 200g formula granule
SC Jing Fang Bai Du San 荊防敗毒散 200g formula granule
SC Jing Jie Lian Qiao Tang 荊芥連翹湯 200g formula granule
SC Jiu Wei Jiang Huo Tang 九味羌活湯 200g formula granule
SC Juan Bi Tang 蠲痹湯 200g formula granule
SC Li Zhong Tang 理中湯 200g formula granule
SC Lian Qiao Bai Du San 連翹敗毒湯 200g formula granule
SC Liang Ge San 涼膈散 200g formula granule
SC Liang Ge San Qu Xiao Huang Jia Ji 涼膈散去黃加桔梗 200g formula granule
SC Ling Gan Jiang Wei Xin Xia Ren Ta 苓甘薑味辛夏仁湯 200g formula granule
SC Ling Gui Zhu Gan Tang 苓桂朮甘湯 200g formula granule
SC Liu He Tang 六和湯 200g formula granule
SC Liu Jun Zi Tang 六君子湯 200g formula granule
SC Liu Wei Di Huang Wan 六味地黃丸 200g formula granule
SC Long Dan Xie Gan Tang 龍膽瀉肝湯 200g formula granule
SC Ma Huang Tang 麻黃湯 200g formula granule
SC Ma Huang Xi Xin Fu Zi Tang 麻黃細辛附子湯 200g formula granule
SC Ma Xing Gan Shi Tang 麻杏甘石湯 200g formula granule
SC Ma Xing Yi Gan Tang 麻杏薏甘湯 200g formula granule
SC Ma Zi Ren Wan 麻子仁丸 200g formula granule
SC Mai Men Dong Tang 麥門冬湯 200g formula granule
SC Mai Wei Di Huang Wan 麥味地黃丸 200g formula granule
SC Mu Fang Ji Tang 木防己湯 200g formula granule
SC Mu Xiang Bin Lang Wan 木香檳榔丸 200g formula granule
SC Ning Sou Wan 寧嗽丸 200g formula granule
SC Nu Ke Bai Zi Ren Tang 女科柏子仁丸 200g formula granule
SC Pai Nong San 排膿散 200g formula granule
SC Ping Gan Liu Qi Yin 平肝流氣飲 200g formula granule
SC Ping Wei San 平胃散 200g formula granule
SC Pu Ji Xiao Du Tang 普濟消毒飲 200g formula granule
SC Qi Bao Mei Zan Dan 七寶美髯丹 200g formula granule
SC Qi Ju Di Huang Wan 杞菊地黃丸 200g formula granule
SC Qi Pi Wan 啟脾丸 200g formula granule
SC Qi Wei Bai Zhu San 七味白朮散 200g formula granule
SC Qi Wu Jiang Xia Tang 七物降下湯 200g formula granule
SC Qiang Bu 強補 200g formula granule
SC Qiang Huo Sheng Shi Tang 羌活勝濕湯 200g formula granule
SC Qin Jiao Bie Jia San 秦艽虌甲散 200g formula granule
SC Qing Fei Tang 清肺湯 200g formula granule
SC Qing Fei Yin 清肺飲 200g formula granule
SC Qing Kong Gao 清空膏 200g formula granule
SC Qing Shang Fang Feng Tang 清上防風湯 200g formula granule
SC Qing Shang Juan Tong Tang 清上蠲痛湯 200g formula granule
SC Qing Shu Yi Qi Tang 清暑益氣湯 200g formula granule
SC Qing Wei San 清胃散 200g formula granule
SC Qing Xin Li Ge Tang 清心利膈湯 200g formula granule
SC Qing Xin Lian Zi Yin 清心蓮子飲 200g formula granule
SC Qing Zao Jiu Fei Tang 清燥救肺湯 200g formula granule
SC Qu Feng Jie Du Tang 驅風解毒湯 200g formula granule
SC Ren Shen Bai Du San 人參敗毒散 200g formula granule
SC Ren Shen Fei Er Wan 人參肥兒丸 200g formula granule
SC Ren Shen Yang Rong Tang 人參養榮湯 200g formula granule
SC Run Chang Tang 潤腸湯 200g formula granule
SC San Bi Tang 三痹湯 200g formula granule
SC San Huang Shi Gao Tang 三黃石膏湯 200g formula granule
SC San Huang Xie Xin Tang 三黃瀉心湯 200g formula granule
SC Xiang Ru Yin 香薷飲 200g formula granule
SC San Zhong Kwei Jien Tang 散腫潰堅湯 200g formula granule
SC Sang Ju Yin 桑菊飲 200g formula granule
SC Sang Piao Xiao San 桑螵蛸散 200g formula granule
SC Sha Shen Mai Dong Tang 沙參麥冬湯 200g formula granule
SC Shao Fu Zhu Yu Tang 少腹逐瘀湯 200g formula granule
SC Shao Yao Gan Cao Tang 芍藥甘草湯 200g formula granule
SC Shao Yao Tang 芍藥湯 200g formula granule
SC She Gan Man Huang Tang 射干麻黃湯 200g formula granule
SC Shen Ling Bai Zhu San 參苓白朮散 200g formula granule
SC Shen Mi Tang 神秘湯 200g formula granule
SC Shen Su Yin 參蘇飲 200g formula granule
SC Shen Tong Zhu Yu Tang 身痛逐瘀湯 200g formula granule
SC Shen Zhuo Tang 腎著湯 200g formula granule
SC Sheng Hua Tang 生化湯 200g formula granule
SC Sheng Ma Ge Gen Tang 升麻葛根湯 200g formula granule
SC Sheng Mai San 生脈散 200g formula granule
SC Sheng Yang Yi Wei Tang 升陽益胃湯 200g formula granule
SC Sheng Yu Tang 聖愈湯 200g formula granule
SC Xi Gan Ming Mu Tang 洗肝明目湯 200g formula granule
SC Shi Liu Wei Liu Qi Yin 十六味流氣飲 200g formula granule
SC Shi Quan Da Bu Tang 十全大補湯 200g formula granule
SC Shi Shen Tang 十神湯 200g formula granule
SC Shi Wei Bai Du San 十味敗毒湯 200g formula granule
SC Shi Wei Xian Ru Yin 十味香薷飲 200g formula granule
SC Shu Gan Tang 疏肝湯 200g formula granule
SC Shu Jing Huo Xue Tang 疏經活血湯 200g formula granule
SC Shuang Jie San 雙解散 200g formula granule
SC Si Jun Zi Tang 四君子湯 200g formula granule
SC Si Ni San 四逆散 200g formula granule
SC Si Ni Tang 四逆湯 200g formula granule
SC Si Sheng Wan 四神丸 200g formula granule
SC Si Wei Xiang Ru Yin 四味香薷飲 200g formula granule
SC Si Wu Tang 四物湯 200g formula granule
SC Su Zi Jiang Qi Tang 蘇子降氣湯 200g formula granule
SC Suan Zao Ren Tang 酸棗仁湯 200g formula granule
SC Tao He Cheng Qi Tang 桃核承氣湯 200g formula granule
SC Tao Hong Si Wu Tang 桃紅四物湯 200g formula granule
SC Tian Ma Gou Teng Yin 天麻鉤藤飲 200g formula granule
SC Tian Wang Bu Xin Dan 天王補心丹 200g formula granule
SC Tiao Jin Wan 調經丸 200g formula granule
SC Tiao Wei Cheng Qi Tang 調胃承氣湯 200g formula granule
SC Tie Di Wan 鐵笛丸 200g formula granule
SC Tong Qiao Huo Xue Tang 通竅活血湯 200g formula granule
SC Tong Yong Tong Feng Wan 上中下通用痛風丸 200g formula granule
SC Tuo Li Xiao Du Yin 托裡消毒飲 200g formula granule
SC Wan Dai Tang 完帶湯 200g formula granule
SC Wei Ling Tang 胃苓湯 200g formula granule
SC Wei Su Ning 胃舒寧 200g formula granule
SC Wen Dan Tang 溫膽湯 200g formula granule
SC Wen Jing Tang 溫經湯 200g formula granule
SC Wen Qing Yin 溫清飲 200g formula granule
SC Wu Ji San 五積散 200g formula granule
SC Wu Lin San 五淋散 200g formula granule
SC Wu Ling San 五苓散 200g formula granule
SC Wu Pi Yin 五皮飲 200g formula granule
SC Wu Yao Shun Qi San 烏藥順氣散 200g formula granule
SC Wu Zhu Yu Tang 吳茱萸湯 200g formula granule
SC Xiang Sha Liu Jun Zi Tang 香砂六君子湯 200g formula granule
SC Xiang Sha Ping Wei San 香砂平胃散 200g formula granule
SC Xiang Sha Yang Wei Tang 香砂養胃湯 200g formula granule
SC Xiang Su San 香蘇散 200g formula granule
SC Xiang Xiong Tang 香芎湯 200g formula granule
SC Xiao Ban Xia Jia Fu Ling Tang 小半夏加茯苓湯 200g formula granule
SC Xiao Chai Hu Tang 小柴胡湯 200g formula granule
SC Xiao Chai Hu Tong Qu Shen 小柴胡湯去人參 200g formula granule
SC Xiao Cheng Qi Tang 小承氣湯 200g formula granule
SC Xiao Feng San 消風散 200g formula granule
SC Xiao Huo Luo Dan 小活絡丹 200g formula granule
SC Xiao Ji Yin Zi 小薊飲子 200g formula granule
SC Xiao Jian Zhong Tang 小建中湯 200g formula granule
SC Xiao Qing Long Tang 小青龍湯 200g formula granule
SC Xiao Xian Xiong Tang 小陷胸湯 200g formula granule
SC Xiao Xu Ming Tang 小續命湯 200g formula granule
SC Xiao Yao San 逍遙散 200g formula granule
SC Xiao Zhi Wan 消痔丸 200g formula granule
SC Xie Bai Tang 瀉白散 200g formula granule
SC Xie Huang San 瀉黃散 200g formula granule
SC Xin Yi Qing Fei Tang 辛夷清肺湯 200g formula granule
SC Xin Yi San 辛夷散 200g formula granule
SC Xing Su San 杏蘇散 200g formula granule
SC Xiong Gui Jiao Ai Tang 芎歸膠艾湯 200g formula granule
SC Xu Ming Tang 續命湯 200g formula granule
SC Xue Fu Zhu Yu Tang 血府逐瘀湯 200g formula granule
SC Yang Gan Wan 養肝丸 200g formula granule
SC Yang Xin Tang 養心湯 200g formula granule
SC Yang Yin Qing Fei Tang 養陰清肺湯 200g formula granule
SC Yi Gan San 抑肝散 200g formula granule
SC Yi Guan Jian 一貫煎 200g formula granule
SC Yi Qi Cong Ming Tang 益氣聰明湯 200g formula granule
SC Yi Xue Li 益血力 200g formula granule
SC Yi Yi Ren Tang 薏苡仁湯 200g formula granule
SC Yi Zi Tang 乙字湯 200g formula granule
SC Yin Chen Hao Tang 茵陳蒿湯 200g formula granule
SC Yin Chen Wu Ling San 茵陳五苓散 200g formula granule
SC Yin Qiao San 銀翹散 200g formula granule
SC You Gui Wan 右歸丸 200g formula granule
SC Yu Chuan Wan 玉泉丸 200g formula granule
SC Yu Dai Wan 愈帶丸 200g formula granule
SC Yu Nu Jian 玉女煎 200g formula granule
SC Yu Ping Feng San 玉屏風散 200g formula granule
SC Yue Bi Fen Qing Yin 萆薢分清飲 200g formula granule
SC Yue Bi Jia Zhu Tang 越婢加朮湯 200g formula granule
SC Yue Chu Wan 越鞠丸 200g formula granule
SC Zhe Cong Yin 折衝飲 200g formula granule
SC Zhen Ren Huo Ming Yin 真人活命飲 200g formula granule
SC Zhen Wu Tang 真武湯 200g formula granule
SC Zheng Gu Zi Jin Dan 正骨紫金丹 200g formula granule
SC Zhi Bai Di Huang Wan 知柏地黃丸 200g formula granule
SC Zhi Gan Cao Tang 炙甘草湯 200g formula granule
SC Zhi Sou San 止嗽散 200g formula granule
SC Zhi Suo Er Chen Tang 枳縮二陳湯 200g formula granule
SC Zhi Zhuo Gu Ben Wan 治濁固本丸 200g formula granule
SC Zhu Ling Tang 豬苓湯 200g formula granule
SC Zhu Ru Wen Dan Tang 竹茹溫膽湯 200g formula granule
SC Zhu Ye Shi Gao Tang 竹葉石膏湯 200g formula granule
SC Zi Gen Mu Li Tang 紫根牡蠣湯 200g formula granule
SC Zi Shen Ming Mu Tang 滋腎明目湯 200g formula granule
SC Zi Shen Tong Er Tang 滋腎通耳湯 200g formula granule
SC Zi Wan Tang 紫苑湯 200g formula granule
SC Zi Yin Jiang Huo Tang 滋陰降火湯 200g formula granule
SC Zuo Gui Wan 左歸丸 200g formula granule